regulamin

 1. Regulamin
  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Złożenie zamówienia w naszym serwisie równoznaczne jest z jego akceptacją. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać przed zakupem. Preferujemy kontakt przez pocztę e-mail - staramy się odpowiadać na bieżąco (z wyłączeniem godzin nocnych).
 2. Zleceniobiorca
  Zamówienia realizuje firma Fonto.pl z siedzibą w Poznaniu, właściciel serwisu CzerwonaKredka.pl.
 3. Zamówienie
  Celem złożenia skutecznego zamówienia konieczne jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz przesłanie na adres email Zleceniobiorcy () odpowiedniej liczby zdjęć. Dla zapewnienia dobrej jakości wydruku, zdjęcia powinny być w odpowiednim rozmiarze: 1600 pikseli krótszy bok dla kalendarza A4, 2000 pikseli krótszy bok dla kalendarza A3.
 4. Realizacja Zamówienia
  Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po spełnieniu dwóch warunków:
  - Zleceniodawca wypełnić musi formularz zamówienia,
  - Zleceniodawca przesłać musi na adres zestaw zdjęć (w odpowiedniej liczbie i rozmiarze, opisane nazwą miesiąca w nazwie pliku),
  Wydruk kalendarza, tabla, kartki realizowany jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zleceniobiorcy.
  Czas realizacji Zamówienia liczony jest do momentu przekazania przesyłki firmie transportowej bądź powiadomienia o możliwości odbioru w przypadku odbioru osobistego.
  Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru i ewentualnego spisania protokołu szkody w obecności doręczyciela przesyłki i z jego podpisem. Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywanie wyłącznie w oparciu o tenże dokument.
 5. Dostawa
  Zapraszamy na specjalną podstronę dotyczącą kosztów dostawy.
 6. Ograniczenia techniczne
  Ze względu na właściwości monitorów oraz specyfikę druku cyfrowego, mogą pojawić się rozbieżności kolorystyczne pomiędzy kolorami w kalendarzu, a tymi na monitorze Zleceniodawcy. Różnice te nie podlegają reklamacji. Zleceniobiorca zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwierniejsze odwzorowanie kolorów.
  Słaba jakość wydruków będąca efektem dostarczenia zdjęć o zbyt niskiej rozdzielczości, zbyt mocno skompresowanych lub po nieprawidłowej obróbce komputerowej nie podlega reklamacji. Minimalne rozmiary zdjęć to: 1600 pikseli krótszy bok dla kalendarza A4, 2000 pikseli krótszy bok dla kalendarza A3.
 7. Ochrona danych osobowych
  Składając Zamówienie Zleceniodawca wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie (w celach związanych z realizacją usługi i przygotowaniem produktów) przez Zleceniobiorcę podanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku).
  Zleceniodawca zapewnia, iż dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu.
  Podając adres e-mail i akceptując niniejszy regulamin Zleceniodawca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach dotyczących działalności Zleceniobiorcy. Zgoda taka jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Zleceniobiorcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana.
 8. Ograniczenie odpowiedzialności
  Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem niewykonania lub wykonania Usługi z przekroczeniem określonych w regulaminie i na stronie Zleceniobiorcy terminów.
  Całkowita kwota roszczeń Zleceniodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, nie może przekroczyć kwoty wpłaconej przez Zleceniodawcę na poczet wykonania Usługi.
  Nadsyłając zdjęcie do kalendarzą, kartki, fotoksiążki itp. Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo do dysponiwania przesłanym zdjęciem, że zdjęcie to nie narusza żadnych praw osób trzecich i nie ciążą na nim ograniczenia związane z prawami autorskimi.
 9. Terminy realizacji
  Termin realizacji standardowo dla kalendarzy wynosi 2 dni robocze na przygotowanie projektu oraz dodatkowe 3 dni na wydruk. Podane czasy, są czasami średnimi, bezpiecznymi. Przy sprawnej komunikacji mailowej (ze strony Zamawiającego) oraz poza okresem bezpośrednio przedświątecznym możliwe jest otrzymanie gotowego kalendarza w ciągu 3 dni. Czas liczony jest od momentu zatwierdzenia projektu oraz zaksięgowania wpłąty do momentu przekazania go do wysyłki firmie kurierskiej. Podany czas realizacji jest czasem maksymalnym. Standardowo, poza okresem bezpośrednio przedświątecznym, przy sprawnej komunikacji ze Zleceniodawcą i braku kolejek w drukarni zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych. Zamówienie uznaje się za zakończone z chwilą przekazania przesyłki firmie spedycyjnej.
 10. Reklamacje
  W przypadku wystąpienia wad w produkcie powstałych z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca może złożyć reklamację wysyłając na adres powiadomienie zawierające numer zamówienia wraz z opisem problemu w terminie 3 dni od momentu otrzymania zamówionych produktów. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z dostarczenia zdjęć o niewystarczającej jakości (uprzedzając takie problemy zawsze informujemy wcześniej Zleceniodawcę o niedostatecznej jakości zdjęć). Zadaniem Zleceniodawcy jest też dokładne sprawdzenie i zatwierdzenie wykonanego przez Zleceniobiorcę projektu przed jego zamówieniem.
  W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy odesłać na adres Zleceniobiorcy wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Zleceniodawcy na koszt Zleceniobiorcy. Poniesione przez Zleceniobiorcę koszty wysyłki reklamowanego produktu (do kwoty 22zł) będą mu zwrócone (przelewem bankowym na wskazane konto bankowe) w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.
  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanych produktów wraz z dowodem zakupu. W przypadku niemożliwości wykonania produktu wolnego od wad, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wpłaconą należność.
  Reklamacji nie podlegają błędy powstałe po stronie Zleceniodawcy - źle przypisane do miesięcy zdjęcia, złe daty, imiona etc. Zleceniodawca ma obowiązek zapoznać się z przygotowanym przez Zleceniobiorcę projektem i zweryfikować poprawność zdjęć, dat, imion, etc.
 11. Inne
  Na życzenie wystawiamy rachunek (fakturę), prosimy w takim wypadku o dołączenie do zamówienia danych firmowych.
  Nie jesteśmy płatnikiem VAT - wystawioną fakturę w całości odlicza się od przychodu.
  Dni robocze - od poniedziałku do piątku. Godziny pracy 9.00 - 17.00

nasza oferta 2018:

Fotoksiążki

fotoksiąźki

Uporządkuj i utrwal wspomnienia. Jeśli nie masz czasu, weny, umiejetności - Twoją fotoksiążkę zrobimy za Ciebie!

Tabla szkolne

tabla szkolne

Tabla szkolne i przedszkolne w formie fotoksiążki, wspaniała pamiątka na całe życie...

Kartki okolicznościowe

kartki okolicznościowe

Kartki ze zdjęciem Twojego dziecka, wyślij do rodziny z okazji świąt, podaruj Babciom na Dzień Babci...Kalendarze

kalendarze 2018 z Twoimi zdjęciami!

Kalendarze z własnymi zdjęciami: ścienne, family planner, biurkowe (A3, A4) - zrobimy za Ciebie!

find us on Facebook